Logistyka w obliczu kryzysu na rynku transportowym

logistyka

Logistyka w obliczu kryzysu na rynku transportowym

Ostatnie 12 miesięcy nie były łaskawe ani dla gospodarki, ani dla społeczeństwa. Ciągle rosnąca inflacja, wymuszająca wzrost cen energii, produkcji i paliw, wojna w Ukrainie, która zaburzyła lub zerwała wiele łańcuchów dostaw czy wyhamowanie branży budowlanej, spowodowały, że branża TSL poważnie zaczęła zastanawiać się nad najbliższą przyszłością. Czy jest się czego bać? Jakie są prognozy na najbliższy rok?

Nie taki kryzys straszny…

…ale to zależy od kraju, w którym dokonuje się analizy branży logistycznej. Brytyjska firma analityczna Transport Intelligence zauważa, że logistykę czeka wprawdzie wyhamowanie, ale nie całkowity zastój czy regresja. Przewidywane są kilkuprocentowe wzrosty wartości przewozów w takich krajach, jak Chorwacja, Irlandia, Rumunia czy Bułgaria. W obliczu kryzysu ekonomicznego wzrośnie zapotrzebowanie na transport międzynarodowy tańszych surowców i materiałów, sprowadzanych z mniej rozwiniętych krajów europejskich. Do 2026 r. przewiduje się powolny wzrost branży transportowej.

Z kolei niemieckie, holenderskie, brytyjskie i amerykańskie agencje prasowe przedstawiają negatywne scenariusze na najbliższy rok, mówiące o wzroście kosztów działalności, spadku wydajności gospodarczej oraz coraz większej niewypłacalności wielu mniejszych przedsiębiorstw. Ma to mieć negatywny wpływ na wielkość zleceń transportowych.

Bardziej optymistycznie…

…do kwestii rozwoju logistyki podchodzą giganci logistyczni, CBRE i Panattoni, którzy w raporcie Confidence Index 2022 wskazali na bardziej pozytywne nastroje w branży TSL. Według ich danych aż 58% przedsiębiorców spodziewa się wzrostu obrotów i planuje dodatkowe zatrudnienie. Powierzchnie logistyczne rozrastają się, a 84% firm logistycznych jest optymistycznie nastawionych do wyzwań, jakie nadejdą w przyszłym roku.

Share this post