Proces logistyczny w międzynarodowym transporcie drogowym

pracownik centrum logistycznego

Proces logistyczny w międzynarodowym transporcie drogowym

Logistyka to proces planowania i kontrolowania optymalnego przepływu materiałów, surowców czy towarów tak, by zaspokoić wymagania klientów. Tym samym jest logistyka w międzynarodowym transporcie drogowym. Celem procesów logistycznych jest takie zaplanowanie i zrealizowanie przewozów i dostaw, by towary dotarły do celu w określonym czasie, nienaruszonym stanie i zgodnie z międzynarodowymi przepisami. Proces logistyczny w międzynarodowym transporcie drogowym można podzielić na kilka etapów.

  1. Ocena zlecenia klienta

Proces logistyczny w firmie odpowiadającej za transport towarów rozpoczyna się w zasadzie już od otrzymania zlecenia od klienta. Specjaliści muszą określić m.in. jakie środki transportu i trasa będą najlepsze dla danego typu towaru.

  1. Przygotowanie oferty

Dalsza logistyka międzynarodowego transportu drogowego wymaga konsultacji ze spedytorem. Na tym etapie ustala się szczegółowe koszty transportu oraz opłaty dodatkowe takie jak odprawy celne, terminalowe, ubezpieczenia itp. Dopiero wtedy przewoźnik może przedstawić klientowi wycenę i ofertę.

  1. Przypisanie opiekuna

Po podpisaniu umowy przez strony do zlecenia zostaje przypisany opiekun, który informuje na bieżąco klienta o organizacji przewozu. Klient może otrzymać telefon do kierowcy, by w każdej móc się z nim skontaktować.

  1. Kontrola transportu

Kierowca potwierdza ze spedytorem ilość towaru przy załadunku i rozpoczyna przewóz. Informuje również klienta o tym, że dotarł do celu, a towar jest rozładowywany.

  1. Kompletowanie dokumentów

Chociaż usługa została wykonana, firma przewozowa musi jeszcze skompletować wszystkie dokumenty przewozu (listy przewozowe, dokumenty celne itp.). Jeśli wszystko się zgadza, strony umowy mogą rozliczyć się za usługę.

Share this post